புதிய நூல்கள்

biscut nilakkal

பிஸ்கட் நிலாக்கள்
கவிதைத்தொகுப்பு - ஜான் சுந்தர்
Biscuit Nillakal

ரூ.100 /-
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

than meetchi

தன்மீட்சி
ஜெயமோகன்
Thanmeetchi

ரூ.230 /-
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

uraiyadum gaandhi

உரையாடும் காந்தி
ஜெயமோகன்
Uraiydum Gaandhi

ரூ.340 /-
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

தன்னறம் நூல்வெளியின் புத்தகங்கள், தனித்தனி தொகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. கீழே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மொத்த தொகையானது, புத்தகங்களை அனுப்புவதற்கான அஞ்சல் செலவும் உட்பட்டது (தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்).

தனிப்புத்தகங்களாகவோ, பிற மாநிலம் அல்லது அயல்தேசங்களுக்கு இந்தப் புத்தகங்களை பெறுவதாகவோ இருந்தால், தொடர்பு எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக அணுகவும்.

full

தன்னறம் நூல்வெளியின் அனைத்து நூல்களும்
ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி - Rs.180
மண்ணின் மரங்கள் - ரூ.75
இனி விதைகளே பேராயுதம் - ரூ.80
எல்லா உயிரும் பசி தீர்க - ரூ.40
கல்வியில் வேண்டும் புரட்சி - வினோபா - ரூ.50
டிராக்டர் சாணி போடுமா? - ரூ.100
நோயினைக் கொண்டாடுவோம் - ரூ.20
கொக்குகளுக்காகவே வானம் - ரூ.65
பிளாஸ்டிக் காலம் - ரூ.20
நவகாளி யாத்திரை - ரூ.40
இருதயத்தை நோக்கி இரு உரைகள் - ரூ.20
குளக்கரைகளில் இளைப்பாறும் வரலாறு - ரூ.150
கல்வியில் மலர்தல் - ரூ.70

ரூ. 910.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

nammalvar

நம்மாழ்வார் புத்தகங்கள்
ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி - Rs.180
நோயினைக் கொண்டாடுவோம் - ரூ.20
இனி விதைகளே பேராயுதம் - ரூ.80
எல்லா உயிரும் பசி தீர்க - ரூ.40

ரூ.370.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

kalvi

கல்வி குறித்து வினோபா
கல்வியில் மலர்தல் - ரூ.70
கல்வியில் வேண்டும் புரட்சி - வினோபா - ரூ.50

 

ரூ.150.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

leaders

வினோபா - J.C. குமரப்பா - காந்தி
கல்வியில் மலர்தல் - ரூ.70
கல்வியில் வேண்டும் புரட்சி - வினோபா - ரூ.50
டிராக்டர் சாணி போடுமா? - ரூ.100
நவகாளி யாத்திரை - ரூ.40

 

ரூ.300.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

suulal

சூழல் சார்ந்த புத்தகங்கள்
மண்ணின் மரங்கள் - ரூ.75
இனி விதைகளே பேராயுதம் - ரூ.80
பிளாஸ்டிக் காலம் - ரூ.20
இருதயத்தை நோக்கி இரு உரைகள் - ரூ.20
குளக்கரைகளில் இளைப்பாறும் வரலாறு - ரூ.150

 

ரூ.400.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

veelanmai

வேளாண்மை குறித்த புத்தகங்கள்
ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி - Rs.180
மண்ணின் மரங்கள் - ரூ.75
இனி விதைகளே பேராயுதம் - ரூ.80
டிராக்டர் சாணி போடுமா? - ரூ.100

 

ரூ.435.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

pond

ஆங்கில புத்தகங்கள்
Ponds are still Relevant - Rs.120

 ரூ.150.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)

pond

ஆங்கில புத்தகங்கள்
Ponds are still Relevant - Rs.120

 ரூ.150.00
(தமிழ்நாட்டுக்குள் மட்டும்)