தன்னறம் நூல்வெளி

The Ponds are Still Relevant – Anupam Misra

120.00

Loading...

Description

It is probably one of the greatest books in Hindi (Original) which talks extensively on the subject of water conservation and preservation of environment. The book focuses on how to save the ancient water resources which have been neglected for quite a long time in India.

This book holds a place in the list of best thirty books that have been published so far. This book has been translated in almost all Indian languages and quite a few foreign languages as well. There also exists a Braille version of this book. When it got published, it attracted the attention of a huge chunk of people and around two lac copies of books are known to have reached people across various places.

The book, basically a report based book talks about how every household in arid regions could have their own water harvesting facility, a technique that has been in place for centuries. His approach towards life was something we do not find easily in the modern times. Moreover, this book has no copyright and can be reprinted and republished as and when one wants to. It is intriguing as to how this book could have had such an impact on the public, and on the society as a whole.

Additional information

Weight 119 g
Dimensions 22.5 × 14 × 0.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Ponds are Still Relevant – Anupam Misra”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Books

துஆ

250.00

பாலைநிலவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகள்

250.00

புரட்சியில் பூத்த காந்திய மலர்கள்

350.00

செயலறம்

300.00

மனுசபுராணம்

375.00

வீரான்குட்டி கவிதைகள்

100.00