"செய்யக்கூடியது, செய்யக்கூடாதது மட்டுமல்ல
செய்தே ஆகவேண்டியதையும் சேர்த்ததுதான் தன்னறம்"
-  யதி

biscut nilakkal

பிஸ்கட் நிலாக்கள்
கவிதைத்தொகுப்பு - ஜான் சுந்தர்
Biscuit Nillakal

than meetchi

தன்மீட்சி
ஜெயமோகன்
Thanmeetchi

uraiyadum gaandhi

உரையாடும் காந்தி
ஜெயமோகன்
Uraiydum Gaandhi