"செய்யக்கூடியது, செய்யக்கூடாதது மட்டுமல்ல
செய்தே ஆகவேண்டியதையும் சேர்த்ததுதான் தன்னறம்"
-  யதி

தன்னறம்-தும்பி நாட்காட்டிகள் 2020

எதிர்ப்பு மனங்களிடம் உரையாடும் போக்கு என்பது கடைசிவரை கடைபிடித்த நம்பிக்கை. உண்மையின் உரைகல்லில் தன்னைத்தானே உரசிக்கொள்ளவும் அவர் தயங்கியதேயில்லை. செயல்வழியியங்கும் குணத்தை இறுதிநொடிவரை தக்கவைத்த வினோபாவின் முகம் நம் இந்திய தேசமரபின் அகம்தான்.

தன்னறம்-தும்பி நாட்காட்டிகள் (2020) வினோபாவின் படங்களோடும், மேற்கோள்களோடும் நிறைகிறது.
கண்வழி அகம்நுழையும் வடிவமைப்பின் நேர்த்தியோடு இந்நாட்காட்டி அச்சுக்கு செல்கிறது.

நற்சொல் ஒன்றிலிருந்து நம் நாள்துவங்கி நிறைவுபூக்கட்டும்...

Krishnammal Jegannathan T

சுதந்திரத்தின் நிறம்
(கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகந்நாதன்
வாழ்க்கை வரலாறு)

நோய் என்பதும் உடலின் ஓர் இயல்பான நிலை என்பதனால் பொறுமையுடன் நோயை அனுபவித்து அதைக் குணப்படுத்திக்கொள்ள உடலுக்கு அவகாசம் அளிப்பதே சிறந்தது என்பது இயற்கை உணவுக் கோட்பாடு. மருந்து உண்ணலாம். ஆனால் அம்மருந்தும் உணவாகவே இருக்க வேண்டும். உணவல்லாத எதையுமே உண்ணலாகாது.

உணவே பெரும்பாலும் மனநிலைகளை உருவாக்குகிறது என்பது இயற்கை உணவுக் கோட்பாட்டின் கொள்கை. நல்ல உணவு அமைதியை அளிக்கும். நல்ல சிந்தனைகளை அளிக்கும். மிதமிஞ்சிய புலன் நாட்டத்தை அளிக்காது. ஆகவே பதற்றமும் வேகமும் உற்சாகமும் சோர்வும் மாறிமாறி வரும் நிலை இருக்காது. இதனால் நரம்பு நோய்கள் ஏற்படுவதில்லை. நல்ல தூக்கமும் நல்ல பசியும் கழிவகற்றமும் நல்ல சிந்தனைகளும் இருந்தால் இயல்பாகவே நல்வாழ்வு அமையும்.

- ஜெயமோகன்

நலமறிதல்
ஜெயமோகன்
Nalamaridhal