தன்னறம் நூல்வெளி

பிளாஸ்டிக் காலம் – விஷ்ணுப்ரியா

30.00

Out of stock

Loading...

Description

காலவரலாற்றில், மனிதனின் நாகரீகப்போக்கில் பெரும்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவைகளின் தனிப்பெயராலேயே பொதுவாக அந்தக்காலம் அழைக்கப்படுகிறது. கற்களைக் கையாண்ட காலம் கற்காலம். இரும்பை பயன்படுத்தியக்காலம் இரும்புக்காலம்.

அந்த வரிசையில் நாம்வாழும் தற்போதைய நிகழ்காலத்தை பெயரிட்டு அழைப்பதாக இருந்தால் அது ‘பிளாஸ்டிக் காலம்’ என்பதாகவே இருக்கமுடியும். மனித வரலாற்றில் படிந்துவிட்ட கறை இது

Additional information

Weight 31 g
Dimensions 18 × 12.5 × 0.1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பிளாஸ்டிக் காலம் – விஷ்ணுப்ரியா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Books

கிளி வீடு

60.00

துஆ

250.00

பாலைநிலவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகள்

250.00

புரட்சியில் பூத்த காந்திய மலர்கள்

350.00

செயலறம்

300.00

மனுசபுராணம்

375.00